Profile

Our conditions

Betingelser for ansøgning

Vi er glade for at modtage din ansøgning.
Søger du et specifikt job, gemmer vi din ansøgning med alle medsendte bilag så længe rekrutteringsprocessen foregår.
Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til det opslåede job. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r).
Bliver du indkaldt til samtale vil vi i forbindelse med ansættelsessamtalerne modtage yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb.
Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe.
Hvis du ikke får jobbet, sletter vi din ansøgning og alle medsendte bilag inden for 6 måneder.
Søger du uopfordret, vurderer vi din ansøgning i forhold jobs, som måtte blive ledige. Har vi inden for 6 måneder ikke fundet mulighed for at indbyde dig til en samtale om et job, sletter vi din ansøgning og alle medsendte bilag.

 

Ønsker du at få slettet din indsendte ansøgning og øvrige bilag før den angivne tidsramme, så kontakt os på e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vi vil ikke dele din ansøgning, CV og øvrige bilag med andre.
Du skal acceptere disse betingelser for at sende din ansøgning til os.